Sunday, June 15, 2014

Tiếng Thạch SùngTrở về căn nhà cũ,
Đêm nghe tiếng Thạch Sùng
Trên đầu kèo chắt lưỡi
Phải vì thương tiếc của ?
Sao bằng xa cố hương !
          *
Trở về căn nhà cũ,
Nằm trên bộ ván xưa
Đêm dài không an giấc
Nghe gió thổi bên hè
Nhớ song thân đã mất
          *
Trở về căn nhà cũ,
Ngọn gió thổi cành tre
Tiếng xạt xào vách lá
Đưa ta đi thật xa
          *
Xa đến tận nơi nào ?
Chẳng thấy em ở đó
Chỉ cây cỏ hoang vu
Và đàn chim mỏi cánh.
          *
Tiếng Thạch Sùng chắt lưỡi
Đưa ta trở lộn về
Căn nhà xưa kỷ niệm
Tuổi thơ ấu đã xa.
10:48 15/6-2014

No comments:

Post a Comment