Wednesday, May 28, 2014

Bỗng nhớ

Tôi người lính năm xưa chiến bại,
Phải lên rừng đốn củi, làm nương.
Xa vợ con, xa phố phường
Cơm ăn chẳng đủ, đêm trường nhớ thương.


          *

Tôi người lính năm xưa chiến bại
Bỏ người thương ở lại nơi nhà
Một vai gánh vác mẹ cha
Một vai hứng chịu nuôi đàn trẻ thơ


          *

Tôi những tưởng sơn hà trút gánh
Chiến y kia rũ bỏ từ lâu
Bỗng dưng nhớ lại những ngày
Áo kia đã khoát, mũ giày đã mang.

          *

Ngày đứt gánh kẻ cười người khóc
Cười vì: “Ta thống nhất sơn hà”
Tưởng đâu chấm dứt can qua
Nào ngờ đất nước đến ra nổi nầy!

          *

Xa đất nước ngàn trùng xa thẳm
Nhìn lên trời mây trắng trời trong
Ước mong con tạo xoay vần
Hoan ca khắp chốn người dân hưởng thái bình

No comments:

Post a Comment