Thursday, March 22, 2012

Khóc Anh Tôi


Đêm nghe tin anh mất (1)
Nhớ lúc tuổi còn thơ
Tung tăng cánh đồng cò
Bầy dê trên đồng cỏ
Té nước cộng lá môn
Ngứa ngáy vì chơi dại
*
Đêm chống xuồng anh cắt cỏ
Trên trời xanh đầy sao
Xuồng lướt trên đồng lúa
Lúa xanh ngút chân trời
Nơi nơi
Đêm yên tịnh
An bình trong khoảnh khắc
Gió mát mùi cỏ dại
Thoáng đã đi qua rồi
Nay anh cũng lại đi
Dập vùi chôn kỷ niệm
Gặp lại giấc chiêm bao!
*
Nhớ tới lúc đi học
Chúng ta cùng chung trường
Bên kia Xép sông Hậu
Trường mái đỏ
Tường xây
Cột đu cao ngất nghễu
Năm ba đứa nhảy cò cò
Chỗ có thằng bắn bi xanh
Góc kia mấy chị tóc đuôi gà
Ngồi chơi trò đánh đủa
Lại có đứa cõng nhau
Chạy quanh sân trường nhỏ
La hét dậy buổi trưa
Giờ chơi vui nhộn nhịp
Trường xưa nay đã dời
Bóng anh nay đã khuất
Thầy cũng đã xa lâu
*
Thấy đó
Rồi mất đó
Nghìn thu ta vĩnh biệt
Khóc anh lệ chẳng rơi
Buồn ngập khắp phương trời
*
Đi
Anh đi
Miên viễn miền an lạc,
Bỏ chốn nhân gian một kiếp
người.

Ngày 8-3-2012
Huỳnh Ái Tông

( 1 ) Huỳnh Ái Tộc
       Sinh 1938
Ủy Viên Hội Đồng Xã Bình Thủy, Quận Châu Thành, Tỉnh Long Xuyên
       Tử 8-3-2012

No comments:

Post a Comment