Monday, April 6, 2015

Khi tôi chếtKhi tôi chết
thương tôi xin đừng khóc
Chút tình riêng
xin gửi gió trăng
Quên đi
quên hết mọi niềm
Nhớ thương rồi cũng
Chẳng còn gì nhớ thương!

Với vợ con
Cũng đừng thương tiếc
Để cho tôi rời bỏ xác thân
Nhẹ nhàng thanh tịnh lìa trần
Bao nhiêu thương nhớ dần dần sẽ phai.

Với bạn hữu
Xin quên đừng nhớ
Tôi nợ người xin hãy bỏ qua
Người nợ tôi xem đó là quà
Kẻ dư cho người thiếu mới là đạo nhân.

Tôi đã lỡ
Những cuộc tình không trọn
Để trong tôi những nổi nhớ thương
Xuôi tay nhắm mắt đôi đường
Tôi buông bỏ hết
Người vấn vương làm gì ?

Xin cho tôi
để lại một lời
Sống sao cho phải đạo làm người
Người thân, kẻ lạ tốt đều như nhau.

Mây vẫn bay
Trời trong
Trăng sáng
Tôi chết rồi cây cỏ vẫn xanh tươi
Buồn làm chi nhỉ ?
Hãy để buồn theo gió
Như chiếc lá lìa cành
Rơi rụng
Theo gió cuốn bay đi.
 
26-III-2015

No comments:

Post a Comment