Sunday, February 28, 2016

Tết đếnTết đến tưởng rằng Xuân cũng đến
Nhưng mà Xuân thật hãy còn xa
Hương Xuân chỉ có hoa và bánh
Tết đến vui nào cho chúng ta ?
*
Tết năm nay vui nhiều hay ít ?
Người năm nay mong được an lành
Nhà nhà chốn chốn tịnh thanh
Kẻ già người trẻ hanh thông cuộc đời
866422022016

No comments:

Post a Comment