Sunday, June 22, 2014

Sang sôngNgày tôi nhỏ, muốn qua sông đi học
Bơi xuồng
Ngày tôi đã thành niên, muốn qua sông đi xa
Đi đò
Ngày tôi trở về thăm quê, muốn qua sông
Đi phà
Ngày tôi đã già, muốn qua sông
Xe đưa tôi qua cầu
Ôi con sông thân thương
Tuổi thơ ta từng tắm lội
Bờ bên này sang tới bên kia
Lục bình trôi, đàn trích nhỏ cũng trôi
Dòng nước chảy xuôi về miệt dưới
Có một ngày
Tôi từ giã cuộc trần ai
Thân tứ đại, có qua sông lần cuối ?

                       (Sáng sớm 4-6-2014)

No comments:

Post a Comment